Einde Janice Walkerfonds

Sinds december 2015 hebben wij het Janice Walkerfonds – de nalatenschap van violiste Janice Walker – beheerd. Het geld is besteed aan grote     en kleine culturele activiteiten in Apeldoorn, door/voor jeugdige amateurs. Muziek en educatie moesten beide centraal staan. De Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn zou jaarlijks een vaste bijdrage ontvangen.

Bijna tien jaar konden we vele aanvragen honoreren, in de geest van Janice Walker. Maar, zoals al voorzien bij de start, is na bijna tien jaar de bodem bereikt. De allerlaatste aanvragen zijn verwerkt, de aanvragers hebben het toegezegde bedrag ontvangen. De activiteiten van de stichting Janice Walkerfonds zullen op 1 juli 2024 worden beëindigd.

We hopen dat door Janice Walker vele activiteiten niet alleen eenmalig zijn uitgevoerd, maar ook verder ontplooid kunnen worden.

het bestuur van de stichting Janice Walkerfonds,
Roeland Robert, voorzitter
Jan Vink, penningmeester
Anja Cohen, secretaris